Timer 24h Panasonic - - CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH

CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH

CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH

Giá: Call

Timer 24h Panasonic

Mã SP:
Lượt xem: 1380
15A-240V-6 chế độ-Pin 300h-Thời gian tối thiểu 30 phút

CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH

CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH

CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH
CỬA HÀNG ĐIỆN NGỌC ÁNH